SZUŠ Evy Pacovskej Nové Sady 176

 

SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“.

 

 

 

Kategória A

 

  1. miesto - Daniel Solgaj

  2. miesto - Nina Sulanová

  3. miesto - Veronika Nováková

 

 

 

Kategória B

 

  1. miesto - Peter Bendík

  1. miesto - Sophia Miškóciová

  2. miesto - Natália Ševčíková

 

 

 

Kategória C

 

  1. miesto - Marianna Cingelová

  1. miesto - Pavlína Lauková

  2. miesto - Anna Agmetagić

 

Cena za najmladšiu účastníčku a za odvahu

 

Dominika Nováková

 

 

 

Súťaž sa uskutočňuje s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

 

 

 

 

 

SZUŠ Evy Pacovskej Nové Sady 176

 

„SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“

 

     

 

Súťažná  spevácka prehliadka v sólovom speve ľudovej piesne žiakov základných umeleckých škôl a základných škôl. Súťaž sa uskutoční s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Spôsob realizácie súťaže :


Súťaž sa uskutoční výlučne elektronickou formou.

Do speváckej súťaže sa prihlasujete zaslaním vyplnenej  prihlášky na súťaž.

Termín do 20.11.2020, mail kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

http://www.szus-pacovska.sk/index.php/spievajze-si-spievaj-prihlaska

 

Každý účastník súťaže zašle video nahrávku (napr.nahrávka mobilom...)na začiatku nahrávky uvedie svoje meno a vek

 

Termín do 20. novembra  2020 do 19:00 hod, kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Po nahraní súťažného repertoáru každý účastník urobí upload na vlastné cloudové úložisko napr.:
ku každému gmail kontu je k dispozícii zadarmo úložný priestor Google Drive, samozrejme je možné použiť aj iný ekvivalent/ Messenger, WhatsApp../
Každý účastník zašle na emailovú adresu: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. uvoľnený link video nahrávky aby nám bol umožnený download.

Video každého súťažiaceho bude hodnotiť odborná porota.

 

Termín konania súťaže :

Vyhodnocovanie súťažných príspevkov prebehne v dňoch 23.- 24. 11.2020

 

Zverejnenie výsledkov súťaže:

26.11.2020 – webová stránka SZUŠ E. Pacovskej

http://www.szus-pacovska.sk/

Prihlásením do súťaže udeľuje súťažiaci súhlas so zverejnením svojho mena na web sídle školy.

 

Vecné ceny a diplomy:

Vecné ceny a diplomy budú súťažiacim riadne odovzdané po skončení mimoriadnej situácie a obnovení školského vyučovania.

 

Podmienky súťaže:

*Súťažiaci sú rozdelení do 3 kategórií / A, B, C,  /

*Súťažiaci v kategórii A, B, C,  si pripravia 2 ľudové  piesne -/podľa možností jedna pieseň z mikroregiónu Radošinka/

 *obidve súťažné piesne sú  spievané a capella / v prípade, že si žiak dokáže sám zahrať sprievod, v jednej piesni je povolený /

*Súťažiacich hodnotí odborná porota udeľovaním cien. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa stáva laureátom súťaže.

*Organizátor si vyhradzuje právo upraviť počet pri veľkom záujme súťažiacich, po konzultácii s pedagógom vysielajúcej školy.

*Súťažiaci, ktorí sa stali laureátmi nemôžu súťažiť v tej istej kategórii, v ktorej získali toto ocenenie.

Prihlášky na súťaž je potrebné zaslať do do 20. novembra  2020 do 19:00 hod.

 

Súťažné kategórie:    

                                            A kategória: 7-8-9 rokov

  B kategória: 10-11-12 rokov    

  C kategória: 13-14-15 rokov

 

Vek súťažiaceho je rozhodujúci v deň súťaže pre všetky kategórie

 Zodpovedný: Eva Pacovská, kontakt: 0907 745 955

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                                    Eva Pacovská

                                                                           riaditeľka SZUŠ Nové Sady

 

 

 

 

 

Eva Pacovská, Sila 69, Nové Sady 951 24

0907745955 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.szus-pacovska.sk

 

 

 

ROZHODNUTIE

 

 

 

Na základe rozhodnutia

íslo: 2020/17949:1-A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa 23.10.2020 s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania zriaďovateľ SZUŠ E. Pacovskej, Nové Sady 176

 

mimoriadne prerušuje vyučovanie v základnej umeleckej škole Evy Pacovskej, Nové Sady 176

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové Sady, 23.10.2020 Eva Pacovská

zriaďovateľ školy

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

     Cieľom a poslaním Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej je umelecké vzdelávanie detí a mládeže , pestovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k hudobnému, dramatickému, tanečnému a výtvarnému umeniu, výchova detí k láske k umeniu a príprava mladých talentov na umeleckú dráhu. Prajem si, aby naši žiaci spoznávali krásu umenia , ktorá sa stane v ich živote zdrojom inšpirácie, radosti a naplnenia.

     Ďakujem učiteľom za ich každodennú prácu, za krásne kultúrne podujatia, ktoré sme v minulom školskom roku dokázali spolu realizovať, ďakujem žiakom za reprezentáciu školy na vystúpeniach, koncertoch a súťažiach. Už teraz sa teším na množstvo spoločných akcií, ktoré nás čakajú v tomto školskom roku.

     Mojím želaním je, aby žiaci našej školy aj naďalej s radosťou navštevovali našu školu a aby sme im my všetci s láskou a trpezlivosťou odovzdávali naše vedomosti a skúsenosti. Želám všetkým veľa zdravia, energie a duševných síl pri vštepovaní tajomstva krásna, dobra a umenia našej mladej generácii.

 

Eva Pacovská     

riaditeľka školy   

 

Attachments:
Download this file (usmernenie_ministerky_skolstva.pdf)Usmernenie MŠ SR[ ]863 kB