Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, Nové Sady 176, 951 24Milí rodičia a žiaci!


V pondelok 26. 4. 2021 obnovujeme prezenčnú výučbu
 vo všetkých odboroch a triedach školy. Bližšie informácie Vám poskytne triedny učiteľ alebo riaditeľka školy.

Eva Pacovská, riaditeľka školy

 Organizácia vyučovania od 26. 4. 2021

Prezenčné vyučovanie bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. Na vyučovanie vstupujú žiaci s rúškom a rodičom podpísaným čestným vyhlásením o zdravotnom stave spolu s možnosťou nahliadnutia do príslušného negatívneho výsledku testu. Bez týchto dokumentov nie je možné nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

Podľa nariadenia MŠ VVaŠ SR je potrebné preukázať sa nasledovnými dokumentami :

A. ŽIAK = I. stupeň ZŠ a žiak MŠ

1. - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave zákonného zástupcu nie staršie ako 7 dní

2. - K nahliadnutiu - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7

dní

Žiaci I. stupňa ZŠ sa podľa nariadenia netestujú, rodič v čestnom vyhlásení potvrdzuje ich dobrý zdravotný stav.

 B. ŽIAK = starší ako I. stupeň ZŠ

1. - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave zákonného zástupcu a žiaka

2. - K nahliadnutiu - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu a žiaka na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní

 

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť žiakov aj učiteľov našej školy!

Tešíme sa na Vás! 

Dokumenty na stiahnutie

A – žiak I. stupňa https://www.minedu.sk/data/att/19414.docx

B – žiak II. stupňa https://www.minedu.sk/data/att/19411.docx 

                     

 

 

 

Eva Pacovská, Sila 69, Nové Sady 951 24

0907745955 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.szus-pacovska.sk

 

 

 

ROZHODNUTIE

 

 

 

Na základe rozhodnutia

íslo: 2020/17949:1-A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa 23.10.2020 s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania zriaďovateľ SZUŠ E. Pacovskej, Nové Sady 176

 

mimoriadne prerušuje vyučovanie v základnej umeleckej škole Evy Pacovskej, Nové Sady 176

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové Sady, 23.10.2020 Eva Pacovská

zriaďovateľ školy

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

     Cieľom a poslaním Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej je umelecké vzdelávanie detí a mládeže , pestovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k hudobnému, dramatickému, tanečnému a výtvarnému umeniu, výchova detí k láske k umeniu a príprava mladých talentov na umeleckú dráhu. Prajem si, aby naši žiaci spoznávali krásu umenia , ktorá sa stane v ich živote zdrojom inšpirácie, radosti a naplnenia.

     Ďakujem učiteľom za ich každodennú prácu, za krásne kultúrne podujatia, ktoré sme v minulom školskom roku dokázali spolu realizovať, ďakujem žiakom za reprezentáciu školy na vystúpeniach, koncertoch a súťažiach. Už teraz sa teším na množstvo spoločných akcií, ktoré nás čakajú v tomto školskom roku.

     Mojím želaním je, aby žiaci našej školy aj naďalej s radosťou navštevovali našu školu a aby sme im my všetci s láskou a trpezlivosťou odovzdávali naše vedomosti a skúsenosti. Želám všetkým veľa zdravia, energie a duševných síl pri vštepovaní tajomstva krásna, dobra a umenia našej mladej generácii.

 

Eva Pacovská     

riaditeľka školy   

 

Attachments:
Download this file (usmernenie_ministerky_skolstva.pdf)Usmernenie MŠ SR[ ]863 kB