Poslanie súťaže:

1. Súťažná  spevácka prehliadka v sólovom speve ľudovej piesne žiakov základných umeleckých škôl ,základných škôl a materských škôl ,,Spievajže si, spievaj ,, (ďalej len „súťaž“) prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách, základných školách a materských školách (ďalej len „ZUŠ“,,ZŠ,, MŠ,,).

2. Súťaž podnecuje záujem žiakov o interpretáciu ľudovej  piesne a tým prispieva k obohateniu vyučovacieho procesu v speváckom oddelení ZUŠ, vo výuke Hudobnej výchovy na ZŠ a rozvíja spevácke schopnosti detí v MŠ. Taktiež spev ľudových piesní podporuje u dieťaťa lásku k národnej tradícii a prispieva k zachovaniu hudobného dedičstva našich predkov.

3. Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v oblasti ľudovej piesne z radov žiakov ZUŠ, ZŠ a MŠ.

4. Umožňuje pedagogickým zamestnancom  využívať poznatky získané na súťaži ako spätnú väzbu pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

5. Vytvára podmienky pre žiakov na perspektívne uplatnenie sa v dospelosti v oblasti ľudovej hudby a folklóru na sólistických postoch, ale aj vo folklórnych súboroch a skupinách.

Termín a miesto konania súťaže :

Súťaž „ Spievajže si, spievaj,, sa uskutoční v Kaštieli v Nových Sadoch dňa 29.5.2018

 

Začiatok súťaže : 9.00 hod

Prezentácia súťažiacich : do 8.30 hod

Losovanie :  8.30 – 8.45 hod

Slávnostné otvorenie súťaže : 9.00 hod

 

Podmienky súťaže:

*Súťažiaci sú rozdelení do 4 kategórií / A, B, C, D /

*Súťažiaci v kategórii A, B, C, D si pripravia 2 ľudové  piesne -/podľa možností jedna pieseň z mikroregiónu Radošinka/

 *Jedna pieseň je spievaná a capella , druhá so sprievodom /klavír, akordeón, gitara.../

*Súťaž je jednokolová. Poradie piesní si určí súťažiaci sám.

*Súťažiacich hodnotí odborná porota udeľovaním pásiem. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa stáva laureátom súťaže.

*Organizátor si vyhradzuje právo upraviť počet pri veľkom záujme súťažiacich, po konzultácii s pedagógom vysielajúcej školy.

*Súťažiaci, ktorí sa stali laureátmi nemôžu súťažiť v tej istej kategórii, v ktorej získali toto ocenenie.

*Súťaž „ Spievajže si, spievaj,, sa uskutoční v Kaštieli v Nových Sadoch.

*Poradie si súťažiaci určia losovaním , ktoré prebehne v jednotlivých kategóriách.

Prihlášky na súťaž je potrebné zaslať do 18.5.2018.

Cestovné účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

 

Súťažné kategórie:     A kategória: MŠ       

                                      B kategória: 7-8-9 rokov

       

      C kategória: 10-11-12 rokov     

 

      D kategória: 13-14-15 rokov

Vek súťažiaceho je rozhodujúci v deň súťaže pre všetky kategórie

 Zodpovedný: Eva Pacovská, kontakt: 0907 745 955

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                             

                                                                                     Eva Pacovská

                                                                           riaditeľka SZUŠ Nové Sady