Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, Nové Sady 176

 

 

Termíny prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

         

Nové Sady - TO, HO

03. 09.2020 a 04. 09.2020  v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod

Topoľčianky  - TO

07. 09. 2020 a 08. 09..2020  v čase od 15.00 do 17.30 hod

Nitra - LDO

08. 09..2020 v čase od 14.30.00 do 17.00 hod

Podhorany – TO

07.09. 2020 v čase od 14.30 do 17.00 hod